36-sidig bok för UR, med 19 sånger i samband med 4 x 15 minuters radioserie, utgivet 1985.
   Noter, texter, spelstämmor och instrumenteringsförslag och text om livet till sjöss.