Vi har genom åren spelat bl.a. på fritidsgårdar, båtinvigningar, muséer, musikcaféer, restauranger, åldringsvård, skolor, fredsmöten, demonstrationer, bibliotek, kulturkommittéer, sjukhus, folkets hus, idrottsföreningar, majbrasor, bröllop, firmafester, kulturhus, konstutställningar, alternativbröllop, parkkonserter, studieförbund, folkhögskolor, kursgårdar, fängelser, teatrar, förskolor, gärdesfester, festivaler,.......i Finland och runt om i Sverige.

   

Folkmusik från hela världen

Sjömanssånger

Egna "folklika" låtar

Troll och andra oknytt i folkmusiken

Irländskt/Bluegrass/Visor el. enl. ök....