Kaj Magnusson
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
tel 08/ 661 34 92, 661 67 31
0736-37 80 20


kajmagnusson@hotmail.com
MUSIKCENTRUM
Midskogsgränd 11
115 43 Stockholm
08-651 01 42www. musikcentrum.se

Om du som arrangör eller recensent eller av annan anledning vill ha en
högupplöst bild av gruppen, mejla oss.