Du kan gå till Gason Records och skaffa exempelvis

Onda bet
eller
Fest i byn

Du kan även se på film med Musikgruppen RAA om du går till vår

Myspacesida

eller till